Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Lilla Edet

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänsten Lilla Edets kommun
Läs mer om omsorg och hjälp för familj, barn och unga här
 
Resurscentrum för kvinnofrid väst 
För mer information läs här
 
Kriscentrum för män
För mer information läs här

Kvinnojouren Duvan (Ideell förening)
För mer informatoin läs här 
   
Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.  http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

Brottsofferjouren för unga
Hemsida: www.ungaboj.se

RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

 

Hit kan du också vända dig:


Vårdcentral Lilla Edet, Medpro Clinic
För mer information läs här
 
Barnavårdscentral/Familjecentral Lilla Edet
För mer information läs här

Barnmorskemottagning Lilla Edet
För mer information läs här

 

Sjukvårdsrådgivningen/Jourcentral
Tidsbokning och egenvårdsråd
via Sjukvårdsrådgivningen: 1177

Jourcentralen i Trollhättan
För mer information läs här

Akutmottagning Norra Älvsborgs länssjukhus - NÄL
För mer information läs här


Ungdomsmottagning Lilla Edet
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

 

Polis
Akut: 112
Icke akut: 114 14


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m