Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Lidköping

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:


Socialtjänsten i Lidköping kommun
Läs mer om familj och omsorg här

Kvinnojouren Linnéan (frivilligorganisation)
Kvinnojouren har också möjlighet att erbjuda akut boende för hotade och misshandlade kvinnor och barn i en lägenhet. Vi kan, om kvinnan vill, följa med som stödpersoner vid besök hos polisen, socialtjänsten och andra myndigheter.
Läs mer på hemsidan här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Hemsida: http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Hemsida: www.utvag.se

 

Hit kan du också vända dig:


Vårdcentraler

Guldvingens vårdcentrum

För mer information läs här

Vårdcentralen Ågårdsskogen
    
För mer information läs här

Hamnstadens vårdcentral
För mer information läs här

Barnavårdscentraler (BVC)
BVC Guldvingen
 
För mer information läs här

BVC Ågårdsskogen
För mer information läs är

BVC Hamnstaden
För mer information läs här

Mödravårdscentraler (MVC)
MVC Guldvingen
För mer information läs här

MVC Ågårdsskogen
För mer information läs här


Sjukvårdsupplysningen
11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Akutmottagning Lidköpings sjukhus 
För mer information läs här

Vuxen öppen psykiatrisk mottagning väster Lidköping
För mer information läs här

Barn och ungdomspsykiatri BUP
För mer information läs härUngdomsmottagning Lidköping
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet
Hemsida: www.umo.se

 

Polis
Akut: 112
Icke akut: 114 14

  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m