Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Kungälv

Verksamheter som har specialkunskap om våld i nära relationer:

Socialtjänst i Kungälv
Läs mer om socialtjänsten i Kungälv

Kvinnojouren Vändpunkten
Läs mer om Kvinnojouren Vändpunkten 

Terrafem Göteborg
Läs mer om Terrafem

Krismottagningen för kvinnor
För mer information läs här

Kristmottagning för män
För mer information läs här

Gemensam mottagning
För mer information läs här

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
För mer information läs här

RFSL:s brottsofferjour
Telefon: 020-34 13 16

Brottsofferjouren för unga

www.ungaboj.se 

Hit kan du också vända dig

Centrumpraktiken vårdcentral
För mer information läs här

 
Vårdcentralen Kusten, Ytterby
För mer information läs här

Vårdcentralen Nordmanna
För mer information läs här

Vårdcentralen Solgärde

För mer information läs här


Sjukvårdsrådgivningen
11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Primärvårdsakuten Kungälv
För mer information läs här

Vuxenpsykiatrisk mottagning Kungälvs sjukhus
För mer information läs här

Psykiatriskt akut team/akutklinik
För mer information läs här

Barn och ungdomsmedicin
För mer information läs här

Barnavårdscentraler (BVC) 
BVC Centrumpraktiken
För mer information läs här

BVC Nordmanna
För mer information läs här

BVC Solgärde
För mer information läs här

BVC/vårdcentralen Kusten, Ytterby
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen Nordmanna, Kungälv

För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet

www.umo.sePolis
Akut: 112
Icke akut: 114 14

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m