Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Karlsborg

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänsten i Karlsborgs kommun
För mer information läs på hemsidan

Tjejjouren Elina
För mer information läs på hemsidan 

Kvinnohuset Tranan i Skövde
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
För mer information läs på hemsidan

Lokal brottsofferjour Östra Skaraborg
(Falköping-Gullspång-Hjo-Karlsborg-Mariestad-Skövde-Tibro-Tidaholm-Töreboda)
För mer information läs här
 
RFSL:s brottsofferjour
För mer information läs på hemsidan

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
För mer information läs på hemsidanHit kan du också vända dig:

Vårdcentralen Karlsborg
För mer information läs här 

Barnavårdcentral Karlsborg
För mer information läs här

Mödravårdcentral Karlsborg
För mer information läs här


Sjukvårdsrådgivningen/jourcentral
1177
http://www.sjukvardsradgivningen.se/


Akutmottagning Kärnsjukhuset i Skövde
För mer information läs här

 
Ungdomsmottagning Karlsborg
För mer information läs på hemsidan

Ungdomsmottagningen på Internet

www.umo.se


Polis
Akut:112
Icke akut:114 14  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m