Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Hjo

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänsten Hjo kommun
För mer information läs på hemsidan

Kvinnohuset Tranan i Skövde
För mer information läs här

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping
För mer information läs här 


Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
http://www.terrafem.org/

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
För mer information läs mer på hemsidan

 Lokal brottsofferjour Östra Skaraborg
(Falköping-Gullspång-Hjo-Karlsborg-Mariestad-Skövde-Tibro-Tidaholm-Töreboda)
För mer information läs på hemsidan

RFSL:s brottsofferjour
För mer information läs på hemsidan

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården
För mer information läs mer på hemsidan

 

Hit kan du också vända dig:

Hälsocentralen/Jourcentral Hjo
För mer information läs här

Vårdcentralen Hjo
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivningen/jourcentral
11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Akutmottagningen Kärnssjukhuset Skövde
För mer information läs här

Mödravårdscentralen Hjo
För mer information läs här

Barnavårdcentralen (BVC)
 Hjo
För mer information läs här 

 

Ungdomsmottagningen Hjo 
För mer information läs på hemsidan

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

 

Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14
  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m