Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Härryda

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

 

Socialtjänsten Härryda kommun
För mer information läs på hemsidan
 
Kvinnojouren Frideborg, Mölndal/Härryda (frivilligorganisation)
skyddat boende för kvinnor och deras barn. Rådgivning för yrkesverksamma, anhöriga och den utsatta. Stöd och motivationssamtal till utsatta. Erbjuder skyddat boende och har anställd personal.
Hemsida: www.frideborg.se

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Hemsida: www.terrafem.org/ .

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Hemsida: www.boj.se

Lokal brottsofferjour Mölndal-Härryda

För mer information läs på hemsidan

RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
Hemsida: www.ungaboj.se
 

Hit kan du också vända dig:

Vårdcentraler
Hälsans Hus Vårdcentral Landvetter
För mer information läs här

Rävlanda Vårdcentral

För mer information läs här

Vårdcentralen Hindås

För mer information läs här

Vårdcentralen Landvetter

För mer information läs här

Vårdcentralen Mölnlycke

För mer information läs här 

Vårdcentralen Åby
För mer information läs här


Sjukvårdsrådgivningen
11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Akutmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset
För mer information läs på hemsidan

Akutmottagningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndals sjukhus
För mer information läs på hemsidan


Barnavårdscentraler

Barnavårdscentralen Hindås
För mer information läs här

Barnavårdscentralen Landvetter
För mer information läs här

Rävlanda Vårdcentral Barnavårdscentral
För mer information läs här 


Mödravårdscentraler (MVC)

Ungdomsmottagning Mölnlycke
För mer information läs på hemsidan 

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se

 Barn och ungdomsmedicin Mölnlycke
För mer information läs på hemsidan


Polis
Akut: 112
Icke akut: 114 14  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m