Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Gullspång

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst
Läs mer om socialtjänsten Gullspångs kommun 

Kvinnohuset Tranan i Skövde
För mer information läs här

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping
För mer information läs här 

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. http://www.terrafem.org/

 

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.

RFSL:s brottsofferjour
Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

 

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Hemsida: www.utvag.se


Hit kan du också vända dig:

Skagerns Vård och Hälsoenhet 
http://www.skagernsvard.se/

Närhälsan Vårdcentralen Gullspång-Hova
För mer information läs här  


Sjukvårdsrådgivning/jourcentral
11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Akutmottagning
Sjukhuset i Mariestad
För mer information läs här
 
Ungdomsmottagningen i Gullspång
Hemsida: www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Gullspangs-ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen i Mariestad
Hemsida: www.umo.se/Ungdomsmottagningar/Ungdomsmottagningen-Mariestad

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se


Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14

  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB}voiHjwr5{m}voiHjwr5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m