Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Grästorp

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst
Läs mer om Individ- och familjeomsorg; Barn, unga och familj

Kvinnojouren Linnéan
Kvinnojouren Linnéan ger råd och stöttning till kvinnor från sex kommuner; Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Kvinnojouren har också möjlighet att erbjuda akut boende för hotade och misshandlade kvinnor och barn i en lägenhet. Vi kan, om kvinnan vill, följa med som stödpersoner vid besök hos polisen, socialtjänsten och andra myndigheter.
För mer information läs här 

Kvinnojouren Duvan i Trollhättan 
För mer information läs här

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.

http://www.terrafem.org/

 Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:

* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Läs mer

RFSL:s brottsofferjour

Hemsida: www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Hemsida: www.utvag.se

 

Hit kan du också vända dig:

Capio Vårdcentral Grästorp
För mer information läs här

Sjukvårdsrådgivningen
11 77
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Capio Barnavårdscentral Grästorp
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen Grästorp
För mer information läs här

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se


Polis
Akut: 112
Icke-akut:114 14

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m