Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Götene

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst
Götene kommun
Kontakt och mer information

Kvinnohuset Tranan i Skövde
För mer information läs här

Kvinnojouren Linnéan i Lidköping
För mer information läs här 

Terrafem
Rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst
Kontakt och mer information

Brottsofferjouren
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott hjälp och stöd.
Kontakt och mer information

RFSL:s brottsofferjour
www.rfsl.se/brottsoffer

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Kontakt och mer information Hit kan du också vända dig:

Vårdcentral
Kinnekullehälsan Götene
Kontakt och mer information 

Närhälsan Vårdcentralen Götene
Kontakt och mer information

Närhälsan Psykisk hälsa, Götene
Kontakt och mer information


Sjukvårdsrådgivningen/Jourcentral
Vid akut sjukdom då mottagningen är stängd: Sjukvårdsrådgivningen/Jourcentralen
mån-fre 17.00-08.00 samt veckoslut och helger: 1177
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Akutmottagning
Kärnsjukhuset i Skövde
Kontakt och mer information

Ungdomsmottagning
Närhälsan Ungdomsmottagningen Götene
Kontakt och mer information

Ungdomsmottagningen på Internet
www.umo.se


Polis

Akut: 112
Icke-akut: 114 14


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m