Östra Göteborg

Socialtjänst
Socialkontor. Läs mer

Hälso- och sjukvård
Nötkärnan vårdcentral och BVC Bergsjön.  Läs mer
Vårdcentral Gamlestadstorget. Läs mer
Nötkärnan Kortedala vårdcentral och BVC, Årstidsgatan. Läs mer
Nya vårdcentralen Kortedala Torg, Tusenårsgatan. Läs mer
Familjehälsan vårdcentral Gamlestaden. Läs mer

BVC Gamlestadstorget. Läs mer

Barnmorskemottagning familjecentralen Bergsjön. Läs mer
Barnmorskemottagningen Gamlestadstorget. Läs mer

Jourcentral Gamlestadstorget. Läs mer

Barn- och Ungdomsmedicins mottagning Gamlestaden/ANS. Lär mer

Barn- och Ungdomspsykiatri Gamlestaden. Läs mer

Jourcentral Nya vårdcentralen Kortedala Torg, Tusenårsgatan. Läs mer


Föreningen Kvinnocenter i Bergsjön
Ideell förening för kvinnor oavsett ålder, nationalitet, religiös eller politisk tillhörighet. Läs mer


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{muitqv5pmttlvmzH{wkqitzm{}z{5ow|mjwo5{m