Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Färgelanda

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst
Kontakt och mer information

Kvinnojouren Kaprifolen i Uddevalla
Läs mer om kvinnojouren Kaprifolen

Terrafem Göteborg
För dig som behöver samtala på annat språk än svenska. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.
www.terrafem.org

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott:
* tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om
* information om hur en polisanmälan går till
* stöd vid eventuell rättegång
* information om hur det går till i rättssalen  
* hänvisa till myndighetskontakter
* hjälp att ställa krav på skadestånd
* samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetningen av vad som hänt och kunna gå vidare.
Läs mer om Brottsofferjouren


RFSL:s brottsofferjour
Läs mer om RFSL:s brottsofferjour

Brottsofferjouren för unga
www.ungaboj.se

 

Hit kan du också vända dig:

Närhälsan Vårdcentralen Färgelanda
Läs mer om vårdcentralen Färgelanda

Närhälsan Barnavårdscentralen Färgelanda
Läs mer om barnavårdscentralen Färgelanda

Närhälsan Barnmorskemottagning Färgelanda
Läs mer om Barnmorskemottagningen i Färgelanda


Sjukvårdsupplysningen
1177
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

Akutmottagning
Närakuten Uddevalla Sjukhus


Ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningen Färgelanda

Ungdomsmottagningen på Internet

www.umo.se


Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m