Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Falköping

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst
Individ- och familjeomsorg
Läs mer om individ- och familjeomsorg i Falköping 

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Läs mer om Utväg Skaraborg

Frivilligorganisationer

Kvinnojouren Guldkragen
Läs mer om Kvinnojouren Guldkragen

Kvinnohuset Tranan
Läs mer om Kvinnohuset Tranan

Kvinnojouren Terrafem
För dig som behöver samtala på annat språk än svenska. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.
Läs mer om Terrafem 


Brottsofferjourens telefoncentral

Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott stöd och hjälp. De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om.
Läs mer om BOJ

Se även
RFSL:s brottsofferjour Läs mer om RFSL:s brottsofferjour
Brottsofferjouren för unga Läs mer om unga BOJ
Stödcentrum för unga brottsoffer Läs mer om stödcentrumHälso- och sjukvård:

Vårdcentraler
Centralhälsan Falköping, Läs mer här
Närhälsan Vårdcentralen Floby, Läs mer här 
Vårdcentralen Kurhälsan Falköping,
Läs mer här 
Närhälsan Vårdcentralen Mösseberg,
Läs mer här
Närhälsan Vårdcentralen Oden,
Läs mer här 
Närhälsan Vårdcentralen Stenstorp,
Läs mer här

Sjukvårdsupplysningen 1177
Läs mer om 1177

Akutmottagning/Jourcentraler
Akutmottagningen på sjukhuset i Skövde, Läs mer här
Jourcentralen i Lidköping, Läs mer här
Jourcentralen på sjukhuset i Falköping Läs mer här

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) Falköping, Läs mer här 

Barnavårdcentraler (BVC)
Närhälsan BVC Floby, Läs mer här
BVC Kurhälsan Falköping, Läs mer här
BVC Centralhälsan Falköping, Läs mer här
Närhälsan BVC Mösseberg, Läs mer här
Närhälsan BVC Oden Falköping, Läs mer här
Närhälsan BVC Stenstorp, Läs mer här

Mödravårdscentral/barnmorskemottagningar
Närhälsan Mödravårdscentralen Oden, Läs mer här
Närhälsan Distriktsköterskemottagning på Floby vårdcentral, Läs mer här
Närhälsan Barnmorskemottagning på Mösseberg vårdcentral, Läs mer här
Närhälsan Distriktsköterskemottagning på Stenstorps vårdcentral, Läs mer här
 
Ungdomsmottagningar
Läs mer om ungdomsmottagningen i Falköping 


Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14

  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m