Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Essunga

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer: 

 Socialtjänst
Socialförvaltningen
Läs mer om socialförvaltningen Essunga

Utväg Skaraborg
Utväg Skaraborg är en samverkan mellan myndigheter som kommer i kontakt med mäns våld mot kvinnor i nära relationer; polisen, åklagarmyndigheten, kriminalvården, kommunerna samt hälso- och sjukvården.
Läs mer om Utväg Skaraborg

Frivillorganisationer


Kvinnojouren Linnéan

Kvinnojouren har möjlighet att erbjuda akut boende för hotade och misshandlade kvinnor och barn i en lägenhet. Vi kan, om kvinnan vill, följa med som stödpersoner vid besök hos polisen, socialtjänsten och andra myndigheter.
Läs mer om kvinnojouren Linnéan


Kvinnojouren Duvan i Trollhättan
Läs mer om kvinnojouren Duvan

Kvinnojouren Terrafem
För dig som behöver samtala på annat språk än svenska. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.
Läs mer om Terrafem 

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott stöd och hjälp. De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om.
Läs mer om BOJ

Se även

RFSL:s brottsofferjour Läs mer om RFSL:s brottsofferjour
Brottsofferjouren för unga Läs mer om unga BOJ
Stödcentrum för unga brottsoffer Läs mer om stödcentrumHälso- och sjukvård

Vårdcentraler
Närhälsan Vårdcentralen Nossebro Läs mer om vårdcentral Nossebro

Sjukvårdsrådgivningen
1177
Läs mer om 1177

Akutmottagning/jourcentral
Sjukhuset i Lidköping
Läs mer om jourcentralen i Lidköping

Barnavårdscentral
på vårdcentralen Nossebro Läs mer om BVC

Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagning Nossebro Läs mer om ungdomsmottagningen Nossebro 
Ungdomsmottagningen på Internet Läs mer om ungdomsmottagningen på internet


Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m