Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Dals-Ed

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst
Socialförvaltningen Läs mer om socialförvaltningen


Frivilligorganisationer

Kvinnojouren Terrafem
För dig som behöver samtala på annat språk än svenska. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.
Läs mer om Terrafem 

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott stöd och hjälp. De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om.
Läs mer om BOJ

Se även

RFSL:s brottsofferjour Läs mer om RFSL:s brottsofferjour
Brottsofferjouren för unga Läs mer om unga BOJ
Stödcentrum för unga brottsoffer Läs mer om stödcentrum


Hälso- och sjukvård

Vårdcentral
Närhälsan Vårdcentralen Edsgärdet Läs mer om Edsgärdet

Sjukvårdsrådgivningen
1177
Läs mer om 1177

Akutmottagning /Jourcentral
Bäckefors, Dalslands sjukhus
Läs mer om Dalslands sjukhus

Barnavårdscentral och barnmorskemottagning
Närhälsan Barnmorskemottagning på vårdcentralen Edsgärdet Läs mer om barnmorskemottagning
Närhälsans BVC på Närhälsan vårdcentralen Edsgärdet Läs mer om BVC

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningen Edsgärdet Läs mer om ungdomsmottagningen 
Ungdomsmottagningen på Internet Läs mer om ungdomsmottagningen på internet

Polis
Akut: 112
Icke akut: 114 14

  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m