Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Borås

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst
Individ- och familjeomsorgen (IFO)
Beroende på var du bor finns olika kontaktpersoner. Du som bor i kommundelsområdena centrum, Fristad eller Sjöbo tillhör BFO Norr. Kommmundelsområdena Göta, Norrby, Sandhult eller Viskafors tillhör BFO Väster. Kommundelsområdena Brämhult, Dalsjöfors eller Trandared tillhör BFO Öster
Läs mer om Individ- och familjeomsorgen

Relationsvåldsenheten
Relationsvåldsenheten erbjuder stöd till dig som är över 18 år och utsatt för våld i en nära relation. Relationsvåldsenheten är en del av socialtjänsten i Borås. Du kan kan söka dit för samtal eller för akut hjälp.

Kontakt
Telefon 033-35 31 31
Österlånggatan 74
 
Webbplats

Socialjour
Läs mer om socialjour Borås

Utväg Södra Älvsborg
Myndighetssamverkan för kvinnofrid mellan Polismyndigheten, Hälso- och sjukvården, Kriminalvården, Åklagarkammaren och Socialtjänsten i kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.
Läs mer om utväg 


Frivillorganisationer


Kvinnojouren i Borås

Tar emot kvinnor som behöver skyddat boende pga misshandel, hot om våld, våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Erbjuder råd och stöd, krisbearbetning, samt bemannat jourboende för kvinnor och barn.
Läs mer om kvinnojouren

Tjejjouren, Borås
 
Läs mer om tjejjouren 

Kvinnojouren Terrafem
För dig som behöver samtala på annat språk än svenska. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.
Läs mer om Terrafem 

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott stöd och hjälp. De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om.
Läs mer om BOJ

Se även

Lokal brottsofferjour  Läs mer om lokal brottsofferjour
RFSL:s brottsofferjour Läs mer om RFSL:s brottsofferjour
Brottsofferjouren för unga Läs mer om unga BOJ
Stödcentrum för unga brottsoffer Läs mer om stödcentrum


Hälso -och sjukvård

Vårdcentraler
Allékliniken Sleipner Vårdcentral Läs mer om Allékliniken Sleipner
Närhälsan Brämhults Vårdcentral Läs mer om Brämhults Vårdcentral
Cityläkarna Borås Läs mer om Cityläkarna
Herkules VårdcentralLäs mer om Herkules
Närhälsan Vårdcentralen Boda Läs mer om Vårdcentralen Boda
Närhälsan Vårdcentralen Dalsjöfors Läs mer om Vårdcentralen Dalsjöfors
Närhälsan Vårdcentralen Fristad Läs mer om Vårdcentralen Fristad
Närhälsan Vårdcentralen Heimdal Läs mer om Vårdcentralen Heimdal
Närhälsan Vårdcentralen Sandared Läs mer om Vårdcentralen Sandared
Närhälsan Vårdcentralen Sjöbo Läs mer om Vårdcentralen Sjöbo
Närhälsan Vårdcentralen Södra Torget Läs mer om Vårdcentralen Södra Torget
Närhälsan Vårdcentralen Trandared Läs mer om Vårdcentralen Trandared
Närhälsan Vårdcentralen Viskafors Läs mer om Vårdcentralen Viskafors 

Sjukvårdsrådgivningen
1177
Läs mer om 1177

Akutmottagning
Södra älvsborgs sjukhus (SÄS)
Läs mer om akuten

Jourcentralen i Borås
Södra Älvsborgs Sjukhus
Läs mer om jourcentralen 

Kvinnokliniken Läs mer om kvinnokliniken

Barnavårdscentraler (BVC), barnmorskemottagningar, sex- och samlevnad
Närhälsan BVC Boda Läs mer om BVC Boda
Närhälsan BVC Sandared Läs mer om BVC Sandared
Närhälsan BVC Sjöbo Läs mer om BVC Sjöbo
Närhälsan BVC Södra Torget Läs mer om BVC Södra Torget
Närhälsan BVC Trandared Läs mer om BVC Trandared 
Närhälsan BVC Allékliniken Sleipner Läs mer om BVC Allékliniken
Närhälsan BVC Brämhults vårdcentral Läs mer om BVC Brämhults
Närhälsan BVC Cityläkarna Borås Läs mer om BVC Cityläkarna
Närhälsan BVC Dalsjöfors Läs mer om BVC Dalsjöfors
Närhälsan BVC Fristad Läs mer om BVC Fristad
Närhälsan BVC Heimdal Läs mer om BVC Heimdal
Närhälsan BVC Herkules vårdcentral Läs mer om BVC Herkules
Närhälsan BVC Viskafors

 

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUM) VISKAN
Läs mer om VISKAN

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning (BUP)
Läs mer om BUP Borås

Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagningen Borås Läs mer om ungdomsmottagningen Borås
Ungdomsmottagningen på Internet Läs mer om ungdomsmottagningen

Familjecentralen Norrby
Verksamheten bedrivs tillsammans med Borås stad. På familjecentralen finns barnavårdscentral, barnmorska, öppen förskola, socialrådgivare samt barnbibliotek.
Läs mer om familjecentralen Norrby

Polis
Akut: 112
Icke akut: 033-114 14

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBZmti|qwv{%vitl{mvpm|mvHjwzi{5{mZmti|qwv{%vitl{mvpm|mvHjwzi{5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m