Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Bengtsfors

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst
Läs mer om socialtjänst

Socialjour
Läs mer om socialjour


Frivilligorganisationer

Kvinnojouren Terrafem
För dig som behöver samtala på annat språk än svenska. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter.
Läs mer om Terrafem

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott stöd och hjälp. De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om.
Läs mer om BOJ

Lokal brottsofferjour Vänersborg-Dalsland Läs mer om lokal brottsofferjour
RFSL:s brottsofferjour Läs mer om RFSL:s brottsofferjour
Brottsofferjouren för unga Läs mer om unga BOJ
Stödcentrum för unga brottsoffer Läs mer om stödcentrum


Hälso -och sjukvård

Vårdcentraler
Närhälsan Vårdcentralen Nygård Läs mer om vårdcentralen Nygård
Närhälsan Vårdcentralen Bäckefors Läs mer om vårdcentralen Bäckefors
Närhälsan Vårdcentralen Dals Långed Läs mer om DSK Dals Långed

Barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar
Närhälsan Barnavårdscentralen Bäckefors Läs mer om BVC Bäckefors
Närhälsan Barnavårdscentral Dals Långed Läs mer om DSK Dals Långed
Närhälsan Barnavårdscentral Nygård Läs mer om BVC Nygård
Närhälsan Barnmorskemottagningen Bengtsfors Läs mer om barnmorskemottagningen Bengtsfors


Sjukvårdsupplysningen 1177
1177
Läs mer om 1177

Jourcentraler
Närhälsan Jourcentralen Bäckefors Läs mer om jourcentralen

Ungdomsmottagningar
Ungdomsmottagning Nygård Bengtsfors Läs mer om ungdomsmottagning Nygård Bengtfors
Ungdomsmottagningen på Internet Läs mer om umo.se

Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Bäckefors
Läs mer om vuxenpsykiatrisk mottagning

Barn och ungdomspsykiatri (BUP) Bäckefors 
Läs mer om BUP


Polis

Akut: 112
Icke-akut: 114 14
Besöksadress:
Storgatan 42
666 30 Bengtsfors


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m