Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Åmål

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

 

Socialtjänst
Läs mer om socialtjänst


Frivilligorganisationer 

Kvinnojouren Frida Säffle-Åmål
Läs mer om Frida

Kvinnojouren Terrafem
För dig som behöver samtala på annat språk än svenska. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem driver även en juristjour och erbjuder jourboende, tjejhusboende och stödlägenheter:
Läs mer om Terrafem

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott stöd och hjälp. De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om.
Läs mer om BOJ


Hälso- och sjukvård

Vårdcentraler 
Balderkliniken Läs mer om Balderkliniken
Närhälsan Vårdcentralen Åmål Läs mer om vårdcentralen Åmål

Barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar
BVC Balderkliniken Läs mer om Balderkliniken
Närhälsan MVC, BVC på Familjecentralen Åmål Läs mer om Familjecentralen Åmål

Sjuvårdsrådgivningen 1177
11 77
Läs mer om 1177

Ungdomsmottagningar
Närhälsan Åmåls ungdomsmottagning Läs mer om Åmåls ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningen på Internet Läs mer om umo.se

Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Åmål
Läs mer om vuxenpsykiatrisk öppenvård

Polis
Akut: 112
Icke-akut: 114 14
Norra Långgatan 18
662 31 Åmål

E-post:  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBiuit5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{miuit5%vi{|ziow|itivlHxwtq{mv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m