Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ale

Verksamheter som har specialkunskaper om våld i nära relationer:

Socialtjänst/ Socialjour
Socialtjänsten och Individ- och familjeomsorgen Ale.
Läs mer om socialtjänst

Krismottagning för kvinnor
Krismottagningen vänder sig till dig som lever eller har levt i en destruktiv situation. Du kanske har blivit fysiskt eller psykiskt kränkt, eller känt dig hotad, förtryckt eller sexuellt utnyttjad.
Läs mer om krismottagning för kvinnor 

Krismottagning för män
Krismottagningen vänder sig till män som behöver hjälp att komma vidare ur svårigheter som berör de nära relationerna.
Läs mer om krismottagning för mänFrivilligorganisationer

Kvinnojouren Vändpunkten
Läs mer om Vändpunkten

Terrafem Göteborg
Hjälp till den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i ditt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Erbjuder stödsamtal rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.
Läs mer om Terrafem 

Brottsofferjourens telefoncentral
Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) är en ideell organisation som arbetar för bättre villkor för brottsoffer. BOJ kan erbjuda dig som har utsatts för brott stöd och hjälp. De har tid att lyssna och hjälp att formulera vad du varit med om.
Läs mer om BOJ

Se även

Hjälp och stöd i Ale. Läs mer om stöd i Ale
Brottsofferjouren för unga. Läs mer om unga BOJ
RFSL:s brottsofferjour. Läs mer om RFSL brottsofferjour
Stödcentrum för unga brottsoffer. Läs mer om stödcentrum


Hälso- och sjukvård

Vårdcentraler

 

Adina Hälsans Vårdcentral Nol Läs mer om Adina Hälsans Vårdcentral
Bohuspraktiken vårdcentral. Läs mer om Bohuspraktiken
Nödinge vårdcentral. Läs mer
Närhälsan Älvängen vårdcentralen Läs mer om vårdcentralen Älvängen
Närhälsan Älvängen-Skepplanda vårdcentral Läs mer om vårdcentralen Älvängen-Skepplanda

Barn och ungdomspsykiatri (BUP) Ale, Torggatan 1

För mer information läs här

Barn och Ungdomspsykiatri (BUP) Kungälv, Färjevägen 1
För mer information läs här

Öppenpsykiatrisk mottagning Ale, Älvängen,  
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Ale vänder sig till personer från 18 år och uppåt med psykisk ohälsa av sådan grad att primärvårdens resurser är otillräckliga. Våra målgrupper är patienter med depressioner, manier, svåra ångestrelaterade tillstånd, djupgående personlighetsstörningar, svåra kriser, ätstörningar, tvångssjukdomar och psykoser. 
Läs mer om allmän vuxenpsykiatri i Ale Älvängen här

Jourcentral/akutmottagning, Kungälvs sjukhus
Kungälvs sjukhus akutmottagning är öppen dygnet runt, med undantag för psykiatrin som endast bedriver akutmottagning kl. 8.00–20.00
Läs mer om akutmottagnignen Kungälvs sjukhus här

Barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar
BVC Bohuspraktiken
Läs mer om BVC Bohuspraktiken här

Barnavårdscentralen Adina Hälsans Vårdcentral Nol
Läs med om BVC Adina Hälsan här

Ungdomsmottagningen på nätet
Läs mer om umo.se

Polis Akut: 112
Icke akut: 114 14


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m