Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Ung & utsatt? - Här hittar du hjälp i Storgöteborg

VKV har i samverkan med berörda organisationer tagit fram en informationsfolder som anger var unga personer (13-25 år) som är utsatta för sexuella övergrepp kan få stöd och hjälp inom Storgöteborgsområdet. Foldern är ett resutat av ett samverkansprojekt som har pågått under 2010-2011 och där ett 40-tal aktörer inom området har medverkat.

Ladda ner på adressen: http://bit.ly/ungutsatt

Lisbeth Lindahl, FoU i Väst, har gjort en utvärdering av samverkansprojektet.
Läs Lisbeth Lindahls rapport här (öppnas i nytt fönster)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m