Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Utsätter du någon för våld?

Funderar du på om ditt beteende mot din partner är okej? Tycker du att du ibland går över gränsen och beter dig kränkande mot din partner? Vill du få hjälp med att ändra ditt beteende?

Kränkande beteende är att på olika sätt behandla andra nedvärderande. Det kan vara att nonchalera den andras åsikter, inte berätta viktiga saker, använda tystnad som vapen, ofta påpeka fel och brister, skylla egna misstag på den andra, agera svartsjukt och begränsa den andras frihet.

Det kan också handla om att hålla den andra utanför den gemensamma ekonomin eller ta sig rätten att sätta regler i familjen utan samråd med de övriga.

Om handlingarna är en del av ett upprepat beteende och har till syfte att skada den andra så är de att betrakta som våld.

Våld är också att hota och handgripligen ge sig på den andra eller att använda sig av sexuella handlingar som kränker och skadar. Att tvinga någon att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja är också våld. Att uppträda aggressivt på ett sätt som skrämmer din partner, till exempel genom att slå sönder saker, är också våld.

Känner du igen dig? Det finns hjälp att få.

Ett första steg kan vara att vända sig till en person du har förtroende för. Att våga prata om ditt beteende är ett sätt att ta ansvar och ett första steg till förändring. Titta i rutan Hjälpguiden här till höger efter verksamheter som vänder sig till personer som använder våld.

En person som hotar och kränker en närstående är ofta en person som mår dåligt. I samtalen får du hjälp med att ta ansvar för dina handlingar samtidigt som du får möjlighet att tala om varför du mår som du gör.

Många väljer att lämna en relation där våld har förekommit. Men om du ändå tror på en fortsättning för dig och din partner måste du vara beredd på att det tar tid att återskapa den tillit som är nödvändig i varje kärleksrelation.

Du måste visa att du respekterar den andra genom att ta hänsyn till personens behov och åsikter. Du kan inte själv bestämma om och hur en skadad relation kan repareras. Du kan enbart bidra med ditt. Du är beroende av att den andra vill gå dig till mötes.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m