Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Har du blivit utsatt för våld?

Lever du i en relation där din frihet begränsas av din partner? Använder din partner nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt? Har din partner skrämt, hotat eller använt våld mot dig?

Här är några råd om du misstänker att du lever i en relation som inte är bra för dig:

 • Du kan kontakta socialtjänsten. Det är deras ansvar att hjälpa dig om du far illa i en nära relation. I rutan till höger kan du söka fram kontaktinformation till socialtjänsten i din kommun.
 • Ring en kvinnojour, kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där får du möjlighet att diskutera din situation och du kan vara anonym. Titta i rutan Hjälpguiden till höger. Där finns information om hjälp i just din kommun. 
 • Berätta för någon. Våga lita på att dina närmaste vill att du ska ha det bra.
 • Skriv dagbok, det är en bra hjälp för minnet.
 • Vid skador, uppsök sjukvården (jour- eller akutmottagning vid vårdcentral eller sjukhus) så att de kan dokumentera dina skador. Det är viktigt om du någon gång vill polisanmäla.
 • Ett våldsamt beteende upprepas ofta. Det kan vara viktigt för dig att veta.
 • Har du barn, tänk på att även barnen är utsatta. Varken du eller dina barn mår bra av att leva i våld.
 • Våld och övergrepp i nära relation är ett brott. Kontakta närmaste polisstation om du vill anmäla.
  Såhär går en anmälan till:
  http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Gor-en-anmalan/

Råd till dig som är anhörig eller vän till någon som är utsatt för våld 

Att stå vid sidan och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket svårt. De flesta upplever att de är maktlösa och vet inte hur de ska agera för att stötta och hjälpa. Men kom ihåg att om du vågar reagera kan det leda till att din vän orkar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld och övergrepp.

Vad kan du göra?

 • Du kan ringa anonymt till kvinnojour, kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om destruktiva relationer. Titta i rutan Hjälpguiden här intill, där finns information om hjälp i din kommun.
 • Våga se och våga fråga.
 • Tro på det du får höra.
 • Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp.  
 • Du kan göra en polisanmälan. Våld i nära relationer kan vara ett brott och faller då under allmänt åtal.

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m