Utbildningar om trauma, män som dödar och barn som inte växer