Övergiven eller stöttad?

Övergiven eller stöttad? - våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården

Övergiven eller stöttad 6:e september 2013

 Övergiven eller stöttad? - våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården heter boken som är ett resultat av den första studien från VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer. Eva Wendt, fil. dr. och leg. barnmorska föreläser.