Våld i samkönade relationer

Det finns många likheter mellan mäns våld mot kvinnor i heterosexuella relationer och våldet i samkönade relationer. Det finns samma mönster med kontroll av och begränsningar i den våldsutsattas liv. Det finns också samma mekanismer av över- och underordning i relationen.


Men det finns också en stor och viktig skillnad. Det omgivande samhällets heterosexuella normer gör att våld i samkönade relationer ofta osynliggörs eller bagatelliseras och dessutom, eller kanske just därför, polisanmäler homo- och bisexuella inte i samma utsträckning om heterosexuella dessa brott.  

Senast uppdaterad: 2018-06-07 16:17