Polisens arbete mot våld

Polisen ska bland annat förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva spaning och göra brottsutredningar. Polisen är skyldig att ingripa om det finns kännedom om övergrepp.

Mäns våld mot kvinnor faller under allmänt åtal, vilket innebär att polisen inte behöver vänta på att den utsatta kvinnans ska anmäla våldsbrottet. Polisen ska ge brottsofferstöd i form av information och hänvisning till brottsoffersjourer.

 Hitta hjälp!

Utsatt för brott i en nära relation

Här får du veta hur du ska göra om du vill anmäla att någon närstående slår dig eller utsätter dig för andra övergrepp. Du hittar också kontaktinformation till organisationer som kan stödja dig.

Polismyndigheten gör en nationell satsning under hösten 2009 för att minska mörkertalen vad gäller anmälda brott i nära relation. Läs mer på deras nya sida,

www.polisen.se/komtilloss/

 

Till polisen i Västra Götalands sida om brott i nära relation

Här finns information om vad som händer om en person väljer att göra en anmälan.

Vad händer om jag gör en anmälan?

 

 Visste du att...

I Göteborg finns en spaningsgrupp som bara arbetar med människohandel och prostitution. Personer som utsätts för människohandel befinner sig ofta bara tillfälligt på en ort, eftersom de hela tiden flyttas till nya platser. Därför är det viktigt att polisen traffickinggrupp får tips från både allmänhet och yrkesverksamma som ser något misstänkt.

Misstänker du människohandel? Ring polisens tipstelefon: 031-739 25 02 Eller maila: tipsfranallmanheten-vastragotaland@polisen.se

Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:27