Hälso- och sjukvård

Den som blivit utsatt för våld kan vara i behov av sjukvård. Här är några exempel på vad du kan få hjälp med hos hälso- och sjukvården:

  • Medicinskt omhändertagande om du har fått fysiska skador
  • Stöd- och krissamtal
  • Vägledning och hänvisning till andra hjälpinstanser
  • Dokumentation av skador
Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:26