Åklagarmyndigheten

Åklagarens uppgift är att leda brottsutredningar, besluta om åtal ska väckas och föra talan i domstol. Det är åklagaren som beslutar om besöksförbud. Åklagaren utreder brott i samarbete med polisen. Åklagaren kan då ha kontakt med brottsmisstänkta, brottsoffer och vittnen. När brottsutredningen (förundersökningen) är klar bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol.

När det kommer till brott som inte innebär höga straff och den misstänkte erkänner kan åklagaren själv utdöma böter, så kallat strafföreläggande. Då blir det ingen rättegång. I andra fall väcks åtal och det blir rättegång i domstol. Åklagaren ska då bevisa att den åtalade begått brottet genom att utfråga den misstänkte, vittnen och experter.

Till Åklagarmyndighetens hemsida

 

 Visste du att... 

Åklagarmyndigheten har ett utvecklingscentrum i Göteborg som arbetar med utveckling av lagar och metoder inom våld i nära relationer. De inriktar sig på olika våldsbrott som fridskränkning, ofredande och olaga hot, sexualbrott och könsstympning.

Utvecklingscentrum Göteborg

 

Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:29