Vem gör vad?

Det är samhällets ansvar att stödja och hjälpa de barn, kvinnor och män som
lever med våld i nära relationer. Myndigheterna har olika ansvarsområden och ska
på olika sätt hjälpa den som är utsatt för våld eller den utsätter någon för
våld.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 11:24