Sexuella övergrepp via internet (sexuella kontakter)

Vuxnas sexuella kontakter med unga via Internet

Brottsförebyggande rådet (Brå 2007:11) har gjort en undersökning av vuxnas sexuella kontakter med barn via internet. Undersökningen består av tre delstudier. I en av dessa har 315 polisanmälningar undersökts där det av gärningsbeskrivningen framgick att gärningsmannen och offret varit i kontakt via internet. I drygt 70 procent av fallen var offren under 15 år och i 32 procent av fallen under 13 år. I 92 procent av fallen var offren flickor medan alla misstänkta gärningsmän var av manligt kön. I över 50 procent av fallen (179 personer) begränsades kontakten till internet. Vanligast var kontakter där gärningsmannen:

• ställt sexuella frågor, gjort sexuellt kränkande uttalanden eller liknande.

• försökt förmå eller förmått barnet att, helt eller delvis avklädd, visa upp sig framför en webbkamera.

• blottat sig för offret via en webbkamera.

I nästan 40 procent av de anmälda fallen (114 personer) lyckades en tidigare okänd gärningsman utvidga kontakten med offret utanför internet.

Könsskillnader i utsatthet på internet

Flickor blir oftare utsatta samt i tidigare ålder än pojkar

De personer som tar kontakt med flickor är oftare äldre

Flickor upplever kontakterna som mycket obehagligare än vad pojkar gör

Källa:BRÅ 2007:11

Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:20