Skyddsfaktorer

Skyddsfaktorer

Även om riskerna är stora att barn som blir utsatta och upplever våld i sina familjer utvecklar symptom så gäller inte det alla barn. Faktorer som har inflytande på vilken effekt traumat har på barnet är:

  • barnets närhet till våldet
  • barnets personlighet
  • barnets ålder när våldet pågår
  • graden av våld
  • frekvens av våld
  • tillgång till andra viktiga vuxna personer som kan skydda och stödja barnet
  • vårdnadshavares förmåga att identifiera våldet, ta ansvar och göra det pratbart inför barnet
Senast uppdaterad: 2018-12-14 09:02