Lagstiftning

Lagstiftning

De senaste åren har svensk lagstiftning genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och hedersvåld. Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar idag omfattas av våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats, och regler om sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.

Senast uppdaterad: 2018-12-14 09:02