Vad kostar våldet?

Vad kostar våldet?

Samhällskostnader för våld mot kvinnor är omfattande. Enligt en studie som Socialstyrelsen har gjort (2006) kostar våldet cirka tre miljarder kronor per år.

I denna uträkning har inte vissa kostnader räknats in, så som exempelvis tandvård, läkemedel, barnens skador eller kostnader för psykiatrisk vård.

I en studie från Umeå Universitet referens (Weinehall m. fl 2006) har kostnaderna undersökts i ett enskilt fall där en man misshandlat sin kvinnliga partner under 20 års tid. Kostnaderna summerades till 2,5 miljoner kronor.

Senast uppdaterad: 2018-04-30 08:52