Hur vanligt är våldet?

Våldet i siffror

Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor i heterosexuella parrelationer. Mer än var tredje kvinna i Sverige har någon gång utsatts för våld eller hot om våld någon gång i en parrelation.

Under 2011 anmäldes 22800 fall misshandel mot kvinna från en bekant person, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Men mörkertalet är stort. Enligt Brå:s uppskattningar anmäls bara var femte fall av misshandel till polisen.

Varje år dör cirka 100 personer i Sverige efter dödligt våld. Ett 30-tal av dessa är kvinnor. Cirka 16-17 av dessa beror på våld i nära relationer.

Var tionde barn i Sverige har upplevt våld mot närstående i hemmet. Cirka hälften av dem utvecklar allvarliga bestående men. Kommitten mot barnmisshandel SOU 2001:72/ATV Norge

Brottet Grov kvinnofridskränkning är nytt i brottsbalken sedan 1998. År 2007 anmäldes drygt 2500 fall av grov kvinnofridskränkning.

 

För mer info läs på Brottsförebyggande rådets hemsida http://www.bra.se/extra/news/?module_instance=2&id=37

Senast uppdaterad: 2018-12-14 09:02