Våld föder våld

Sociologiska och socialpsykologiska teorier

Dessa teorier fokuserar på social inlärningsteori vilket förenklat innebär att pojkar präglas av sin omgivning till ett mer aggressivt beteende och att män som använder våld ofta själva har utsatts för våld som barn.
Kritiker menar dock att det finns för lite underlag för att hävda att barn som själva varit offer för våld blir våldsutövare när de blir vuxna är alltför svagt.

Senast uppdaterad: 2018-04-30 08:58