Kris i familjen

Systemteoretiska förklaringsmodeller

Mannens våldsanvändning ses som en del av en kris i familjen eller som ett utslag av en dåligt fungerande familj. Man menar att våldet beror på bristande kommunikativ förmåga hos mannen, eller enklare uttryckt, våldet tar vid när orden tar slut. Vissa forskare menar också att det är kvinnans verbala övertag som provocerar mannen till att använda våld.
Kritiken mot denna förklaring är att fokus ligger på familjesystemet istället för på mannens val att använda våld som det grundläggande problemet. Det faktum att kvinnan är ett brottsoffer tenderar också då att tonas ned.

Senast uppdaterad: 2018-04-30 08:57