Biologi

Biologiska teorier

Bland de biologiska teorierna finns framförallt två huvudspår. Kortfattat utgår den ena modellen; utvecklingsbiologiskt perspektiv, från ett synsätt som menar att mäns våld har sin grund i sexuell svartsjuka. Själva våldet förklaras med att våldsamma män har högre nivåer av det manliga könshormonet testosteron än andra män.
Det andra spåret utgår ifrån studier från början av 1990-talet som visade på ett samband mellan skallskador och våldsanvändning. Kritik mot de biologiska teorierna har framförts eftersom de inte förklarar varför våldet i princip enbart riktas mot den mest närstående personen.

Senast uppdaterad: 2018-04-30 08:56