Metodutbildning

Nedan finner du de tre föreläsningarna som gavs 16/17:e januari i Vänersborg samt 3/4:e mars i Göteborg. Först berättar Kerstin Jigmo, distriktsläkare från Region Skåne om sina erfarenheter om att fråga om våld. Därefter berättar Anna Westerståhl, distriktsläkare Vårdcentral för hemlösa, VGR om sina erfarnheter av att möta våldsutsatta patienter. Sist, men inte minst, berättar Carina Eliason, utvecklingsledare på VKV, om Christina-projektet och erfarenheterna att fråga om våld på BVC och Folktandvården i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-05-15 11:01