Hur skriver jag bra journalanteckningar som underlag för rättsintyg?

 

Ulf Jonsson föreläser om skadedokumentation och beskrivning olika skadetyper, sjukvårdens roll i rättskedjan, sjukvårdens skyldigheter vid förundersökning, aktuell lagstiftning samt "vad är ett rättsintyg?".Ulf Jonsson är rättsläkare och sedan två år specialist i rättsmedicin. Han arbetar på rättsmedicinska avdelningen i Göteborg, en av sex rättsmedicinska avdelningar i landet, och har stor erfarenhet av att skriva rättsintyg.

Senast uppdaterad: 2018-05-15 11:00