Fråga om våld

Filmer om bemötande på mödravårdscentral, barnavårdscentral och ungdomsmottagning

Filmerna ger exempel på hur man kan ställa frågor om våldsutsatthet när man möter en patient.

Senast uppdaterad: 2018-05-15 10:59