Användbara länkar

Här hittar du länkar till myndigheter, styrdokument, verktyg och webbutbildningar som du kan ha användning för i ditt arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Bildstöd - Underlättar kommunikation och förtydligar informationsmaterial.

FREDA - Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer.

Hedersförtryck.se - Våga förstå - Kommunikationsverktyg som gör det möjligt för barn och unga med kommunikationssvårigheter att få stöd i att uttrycka sina känslor och berätta om sin utsatthet.

Infogeneratorn - Verktyg för kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk.

Mina rättigheter - Sida om barns rättigheter, uppdelat i åldersgrupper från 2-18 år.

Webbstöd för kommunerEtt metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.


Senast uppdaterad: 2018-12-13 09:37