Välkommen på föreläsning 19 november!

Josefin Grände.

Möter du i ditt arbete människor som utsatts för våld och trauma? Hur påverkas du av det? Hur kan en skapa förebyggande strategier på såväl organisatorisk som individuell nivå? Välkommen på föreläsning, om sekundär traumatisering.

Läs mer här>>>

Senast uppdaterad: 2018-09-28 13:04