Seminarium med Utrikesdepartementet 5 december

Hand som håller ett pass och en flygbiljett.

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik?  Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Var kan ni vända er och vilket stöd kan ni få? Välkommen på ett seminarium med representanter från Utrikesdepartementet.

Läs mer här>>>

Senast uppdaterad: 2018-11-19 14:25