Föreläsning 6 februari - Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Föreläsaren Johannes Leidinger

6 februari är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Dialoga uppmärksammar detta med en föreläsning av Johannes Leidinger, överläkare som under många år arbetat mot kvinnlig könsstympning, i Sverige och internationellt.

Föreläsningen riktar sig till medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner samt civilsamhället. 

Läs mer här>>>


Senast uppdaterad: 2019-01-14 11:01