Dialoga: Utbildning för utbildare

Nu kan du anmäla dig till Dialogas Utbildning för utbildare.

Är du anställd av Göteborgs Stad eller av någon av Dialogas avtalskommuner och vill lära dig att utbilda andra om våld i nära relationer? Då kan du anmäla dig till Dialogas Utbildning för utbildare.

Kursstart 18 oktober. Läs mer om utbildningens innehåll och om hur du anmäler dig här>>>

Senast uppdaterad: 2018-06-20 08:34