Dialoga: Extrainsatt basutbildning - anmäl dig nu

Personer som skriver tillsammans.

Dialogas basutbildning om våld i nära relationer är uppskattad och höstens platser bokades snabbt upp. Nu erbjuder vi ett extrainsatt tillfälle i december.

Läs mer om basutbildningen och anmäl dig via länken här>>

Senast uppdaterad: 2018-09-05 13:55