Alla inom VGR ska utbildas om våld

Regionfullmäktige har beslutat att alla inom just hälso- och sjukvården ska gå en grundläggande utbildning om våld i nära relationer.

En viktig nyhet för alla er inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland!

Nu har nämligen Regionfullmäktige beslutat att alla inom just hälso- och sjukvården ska gå en grundläggande utbildning om våld i nära relationer.

Regionfullmäktige skriver: "Syftet är att ökad kunskap om våld och om hur man frågar om våld ska leda till att fler av de patienter som har eller haft erfarenheter av våld i nära relation ska uppmärksammas och få rätt stöd och hjälp när de möter hälso- och s...jukvården.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att samordna genomförandet.<

Läs hela protokollet här.

Senast uppdaterad: 2018-06-08 09:44