Våld mot personer med funktionsnedsättning

Två personer går på trottaren. En har blindkäpp och ledarhund.

En halvdagsutbildning om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen ger kunskap om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka dig som personal i ditt arbete, så att fler våldsutsatta blir upptäckta och får stöd.

Utbildningen riktar sig till stödpedagoger och myndighetsutövare inom socialtjänsten som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning. Det är en grundutbildning som är lämplig för dig som inte har gått Dialogas basutbildning om våld i nära relationer.

Under kurstillfället varvar vi föreläsningen med filmer, diskussioner och grupparbete. 

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Har du frågor, kontakta maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2018-12-17 08:50