Våld mot personer med funktionsnedsättning

Två personer går på trottaren. En har blindkäpp och ledarhund.

En halvdagsutbildning om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen ger kunskap om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka dig som personal i ditt arbete, så att fler våldsutsatta blir upptäckta och får stöd.

Utbildningen riktar sig till stödpedagoger och myndighetsutövare inom socialtjänsten som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning. Det är en grundutbildning som är lämplig för dig som inte har gått Dialogas basutbildning om våld i nära relationer.

Under kurstillfället varvar vi föreläsningen med filmer, diskussioner och grupparbete. 

Tid: 4 april kl 9-12
Plats: Dialoga, Gårdavägen 1, Göteborg
Anmäl dig här>>>

Observera: Dialoga förbehåller sig rätten att bestämma över hur platserna fördelas utifrån arbetsplats och behov. 

Kontakt på Dialoga maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2019-01-22 12:59