Utbildning med inriktning våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Två personer går på trottaren. En har blindkäpp och ledarhund.

En halvdagsutbildning om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för kvinnor med funktionsnedsättning.

Utbildningen ger kunskap om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för kvinnor med funktionsnedsättning. Syftet är att stärka dig som personal i ditt arbete, så att fler våldsutsatta blir upptäckta och får stöd.

Utbildningen riktar sig till stödpedagoger och myndighetsutövare inom socialtjänsten som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning. Under kurstillfället varvar vi föreläsningen med filmer, diskussioner och grupparbete. 

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Har du frågor, kontakta maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2018-10-31 11:50