Unga och våld i partnerrelationer

Två personer vars händer möts

En halvdagsutbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer.

Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer från de vuxnas, att våldet mellan unga ibland tar sig andra uttryck och vägar, samt viktiga varningssignaler.

Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner och som jobbar med våld och/eller med ungdomar och som vill veta mer om ungdomars utsatthet för våld.

Våren 2019


Tillfälle 2 - Anmälan>>>
Tid: 8 maj kl 9-12
Plats: Dialoga, Gårdavägen 1, Göteborg

Observera: Dialoga förbehåller sig rätten att bestämma över hur platserna fördelas utifrån arbetsplats och behov. 

Vid frågor kontakta: helen.broo@socialresurs.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2019-03-13 11:17