Unga och våld i partnerrelationer

Två personer vars händer möts

En halvdagsutbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer.

Dialoga erbjuder en halvdags utbildning om ungas utsatthet för våld i partnerrelationer. Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer från de vuxnas, att våldet mellan unga ibland tar sig andra uttryck och vägar, samt viktiga varningssignaler.

Målgrupp: Du som arbetar i Göteborgs Stad eller Dialogas avtalskommuner och som jobbar med våld och/eller med ungdomar och som vill veta mer om ungdomars utsatthet för våld.

Utbildningen ges vid två tillfällen under hösten 2018. Välj nedan vilket tillfälle du vill anmäla dig till.

OBS! Utbildningarna är fullbokade.

Tid och plats tillfälle 1:
4 oktober kl 9-12. Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 Göteborg

Tid och plats tillfälle 2:
11 december kl 9-12. Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 Göteborg

Välkommen!

Vid frågor kontakta: helen.broo@socialresurs.goteborg.se