Medarbetares utsatthet för våld i nära relation

En halvdagsutbildning för chefer och HR-personal om medarbetares utsatthet för våld i nära relationer.

Dialoga anordnar en halvdagsutbildning med Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin. Fokus är medarbetares utsatthet, våldets påverkan och hur du kan agera som chef. Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation.

Innehåll:

  • Vad är våld och dess omfattning
  • Varför går hen inte...
  • Tecken och signaler
  • Agera vid misstanke om våld
  • Medarbetarsamtal och APT

Tid: 28 september kl. 08.30 - 12.00
Plats: Vinga, Social Resursförvaltning, Gårdavägen 2, Göteborg.
Anmäl dig här>>>

Vid frågor, kontakta maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se