Medarbetares utsatthet för våld i nära relation

Ett blått öga som tittar in i kameran

En halvdagsutbildning för chefer och HR-personal om medarbetares utsatthet för våld i nära relationer.

Dialoga anordnar en halvdagsutbildning med Kerstin Kristensen, KvinnofridsAkademin. Fokus är medarbetares utsatthet, våldets påverkan och hur du kan agera som chef. Arbetsplatsen kan spela en avgörande roll för att en utsatt person ska kunna ta sig ur en våldsam relation. Det är därför viktigt att både du som är chef och du som arbetar inom HR har kunskap i frågan.

Innehåll:

  • Vad är våld och dess omfattning
  • Varför går hen inte...
  • Tecken och signaler
  • Agera vid misstanke om våld
  • Medarbetarsamtal och APT

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Observera: Dialoga förbehåller sig rätten att bestämma över hur platserna fördelas utifrån arbetsplats och behov. 

Kontakt på Dialoga maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se  eller kajsa.bogren@socialresurs.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2019-01-22 08:39